Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

SEIKO タイムレコーダー QR-330 勤怠管理 動作品 セイコー 

Đã kết thúc
Bán bởi yqpep446
Số lượt đấu giá: 10 
Giá hiện tại:
262,566 đ 1,509 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Có
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2023.09.15 (Fri) 20:45
Thời gian kết thúc:2023.09.22 (Fri) 21:48
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:1 yên ( 174 đ )
Auction ID:g1106495731

Thông tin sản phẩm

SEIKO タイムレコーダー QR-330

本体のみの出品です。

タイムカードへの印字を確認しています。

使っていたものなので、少し汚れています。

外観は、写真で判断していただければと思います。

タイムカードへの印字状態は、写真から判断していただければと思います。

製造番号は一部加工しています。

格安出品ですので、ノークレームノーリターンでお願いします。