Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

デュポン DUPONT ライター 箱

Đã kết thúc
Bán bởi koshohin
Số lượt đấu giá: 1 
Giá hiện tại:
17,900 đ 100 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Có
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2023.05.20 (Sat) 14:55
Thời gian kết thúc:2023.05.27 (Sat) 14:55
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:100 yên ( 17,900 đ )
Auction ID:g1075605959

Thông tin sản phẩm

箱のみです
落札から24時間以内にかんたん決済して下さい