Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

SEIKO アストロン 8Xシリーズ クロコダイルバンド 22mm

Đã kết thúc
Bán bởi ahayashi1151
Số lượt đấu giá: 0 
Giá hiện tại:
1,305,000 đ 7,500 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Không
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2023.09.19 (Tue) 13:46
Thời gian kết thúc:2023.09.20 (Wed) 05:41
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:7,500 yên ( 1,305,000 đ )
Auction ID:f1106895452

Thông tin sản phẩm

ほぼ未使用品に近くバックル部分には保護テ−プが貼られています。
主観ではキズやヨゴレなどは見られません。
ラグ幅:22mm 尾錠幅:20mm 尾錠側約:70cm(金具含まず) 穴側:140cm

(2023年 9月 19日 16時 12分 追加)
ブラック 純正Dバックル付き