Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

ソール・ライターのすべて ソール・ライター 青幻舎 All about Saul Leiter

0d - 0h 00' 00s
Bán bởi numbermys3193
Số lượt đấu giá: 0 
Giá hiện tại:
348,000 đ 2,000 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Không
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Giá mua ngay:
348,000 đ 2,000 ¥
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2023.09.27 (Wed) 14:33
Thời gian kết thúc:2023.10.04 (Wed) 18:33
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:2,000 yên ( 348,000 đ )
Auction ID:c1106702068

Thông tin sản phẩm

2021年再版、OPPカバーで保護しました(取り外し可能)、後半の頁にやけが目立ちます。