Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

タイプライター OLYMPIA traveller de Luxe オリンピア 昭和レトロ アンティーク レトロ 詳細不明 ブラザー ケース付き

0d - 0h 00' 00s
Bán bởi cupertinos
Số lượt đấu giá: 0 
Giá hiện tại:
176,000 đ 1,000 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Có
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2024.04.15 (Mon) 20:04
Thời gian kết thúc:2024.04.21 (Sun) 19:04
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:1,000 yên ( 176,000 đ )
Auction ID:b1131209343

Thông tin sản phẩm

古いタイプライターです。ケース付き。
キーを押した感じでは問題ないようには思いますが詳細不明です。
現状品、ノークレーム、ノーリターンであることをご理解ください。
着払いで送ります。