Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

ライター

Đã kết thúc
Bán bởi ctitx84640
Số lượt đấu giá: 12 
Giá hiện tại:
574,200 đ 3,300 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Có
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2023.11.17 (Fri) 20:36
Thời gian kết thúc:2023.11.21 (Tue) 19:41
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:1,000 yên ( 174,000 đ )
Auction ID:b1114278729

Thông tin sản phẩm

状態未確認。動作等未チェック。ジャック品扱いです。詳しくは写真にてご判断下さい。