Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

brother P-TOUCH170 ミッキー ピータッチ ラベルライター 未使用品

Đã kết thúc
Bán bởi amaterasu6868
Số lượt đấu giá: 1 
Giá hiện tại:
179,000 đ 1,000 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Có
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2023.05.25 (Thu) 10:48
Thời gian kết thúc:2023.05.27 (Sat) 20:48
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:1,000 yên ( 179,000 đ )
Auction ID:b1093156215

Thông tin sản phẩm

購入後未使用保管品ですが、同梱の電池が劣化していたので処分しております。
説明書、デープ、本品とも美品です。
箱が汚れがありますのでお安くしております。

必要な方のご購入お待ちしております。