Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

時計まとめて

Đã kết thúc
Bán bởi ixa2013
Số lượt đấu giá: 45 
Giá hiện tại:
9,504,000 đ 54,000 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Có
Bạn đang đăng ký săn phút chót sản phẩm này ở mức giá:
¥ ~ đ
Đang chờ săn phút chót   [ Huỷ săn phút chót ]
Trạng thái:Đã sử dụng
Số lượng:1
Thời gian bắt đầu:2024.04.02 (Tue) 04:53
Thời gian kết thúc:2024.04.05 (Fri) 19:53
Mở rộng thời gian đấu:Không
Kết thúc sớm:Không
Hoàn trả:Không
Hạn chế thẩm định:Không
Giới hạn xác thực:Không
Trả giá cao nhất:
Giá khởi điểm:1,000 yên ( 176,000 đ )
Auction ID:1130949348

Thông tin sản phẩm

画像の現品