Tỷ giá: 1¥ = vnđ
Khoảng 7 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Rakuten
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/shohinken/cabinet/icon/tkt020-2.jpg?_ex=500x500

図書カードNEXT/3,000円券

3,150 Yên
727,650 Vnđ
Mua hàng

* Chưa gồm phí phát sinh

Rakuten
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/shohinken/cabinet/icon/tkt010-2.jpg?_ex=500x500

図書カードNEXT/2,000円券

2,100 Yên
485,100 Vnđ
Mua hàng

* Chưa gồm phí phát sinh

Rakuten
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/shohinken/cabinet/icon/tkt009-2.jpg?_ex=500x500

図書カードNEXT/1,000円券

1,050 Yên
242,550 Vnđ
Mua hàng

* Chưa gồm phí phát sinh

Rakuten
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/shohinken/cabinet/icon/tkt012-2.jpg?_ex=500x500

図書カードNEXT/5,000円券

5,250 Yên
1,212,750 Vnđ
Mua hàng

* Chưa gồm phí phát sinh

Rakuten
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/shohinken/cabinet/icon/tkt008-2.jpg?_ex=500x500

図書カードNEXT/500円券

550 Yên
127,050 Vnđ
Mua hàng

* Chưa gồm phí phát sinh

Rakuten
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/shohinken/cabinet/icon/tkt013-2.jpg?_ex=500x500

図書カードNEXT/10,000円券

10,500 Yên
2,425,500 Vnđ
Mua hàng

* Chưa gồm phí phát sinh