Tỷ giá: 1¥ = 223 vnđ
Thẻ thư viện
Lớn hơn 6 sản phẩm
Rakuten
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/shohinken/cabinet/icon/tkt020-2.jpg?_ex=500x500

図書カードNEXT/3,000円券

3,150 Yên
702,450 Vnđ
Mua hàng

* Chưa gồm phí phát sinh

Rakuten
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/shohinken/cabinet/icon/tkt013-2.jpg?_ex=500x500

図書カードNEXT/10,000円券

10,500 Yên
2,341,500 Vnđ
Mua hàng

* Chưa gồm phí phát sinh

Rakuten
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/shohinken/cabinet/icon/tkt009-2.jpg?_ex=500x500

図書カードNEXT/1,000円券

1,050 Yên
234,150 Vnđ
Mua hàng

* Chưa gồm phí phát sinh

Rakuten
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/shohinken/cabinet/icon/tkt012-2.jpg?_ex=500x500

図書カードNEXT/5,000円券

5,250 Yên
1,170,750 Vnđ
Mua hàng

* Chưa gồm phí phát sinh

Rakuten
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/shohinken/cabinet/icon/tkt008-2.jpg?_ex=500x500

図書カードNEXT/500円券

550 Yên
122,650 Vnđ
Mua hàng

* Chưa gồm phí phát sinh

Rakuten
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/shohinken/cabinet/icon/tkt010-2.jpg?_ex=500x500

図書カードNEXT/2,000円券

2,100 Yên
468,300 Vnđ
Mua hàng

* Chưa gồm phí phát sinh