Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

【ポイント3倍】内外電機 Naigai TLHE2040BE 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 電灯分電盤非常回路 2回路 付 LEH-2040-H2

Bán bởi edenki
Giá sản phẩm:
33,955,341 đ 149,583 ¥
Thuế tại nhật: 0 %
Phí vận chuyển nội địa: Đang cập nhật

Thông tin sản phẩm

  内外電機(株)   06-6782-3981 【特長】●主幹:N-ELB N-MCB 分岐:PSCB    +  非常回路:PSCB×2単相3線式  100/200V 50/60HzLEH-H2 主幹:漏電遮断器  (N-ELB) 単3中性線欠相保護付LMH-H2 主幹:配線用遮断器 (N-MCB) 単3中性線欠相保護付    分岐:プラグイン小形ブレーカ (PSCB)      2P1E30AF/20A (100V)      2P2E30AF/20A (100V結線)   非常回路:プラグイン小形ブレーカ(PSCB)×2(100V) 【仕様】●設置場所:屋内●箱体形状:露出形●IP規格:IP2XD●色彩:クリーム色(2.5Y9/1)