Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

ドイツ空軍偵察員徽章、4連略章

Bán bởi:  shocker
Giá sản phẩm:
743.400 đ 4.200 ¥
Tình trạng hàng hóa:Trầy xước ít
Phí vận chuyển nội địaĐã bao gồm phí vận chuyển (người bán chịu phí)

Thông tin sản phẩm

Luftwaffe〈ルフトヴァッフェ〉銀ランク空軍偵察員徽章 拡張式4連略章 金属ミニチュアレプリカ品