Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

WW Ⅱ ドイツ親衛隊将校ベルトバックル

Bán bởi:  shocker
Giá sản phẩm:
619.500 đ 3.500 ¥
Tình trạng hàng hóa:Trầy xước ít
Phí vận chuyển nội địaĐã bao gồm phí vận chuyển (người bán chịu phí)

Thông tin sản phẩm

レプリカ品 バックルのみの出品です 古いものなのでキズ、よごれ、が有ります