Janbox - Mua hàng xuyên biên giới

Đấu giá và mua hàng từ Nhật Bản, Mỹ nhanh chóng tiết kiệm hàng đầu Việt Nam
Khám phá janbox ngay
Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0402/users/0c8d19106799a4fca3983f1fbee65241fc3e69cc/i-img900x1200-1675522636fk0toe387069.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Vestax PDX-2000

15.000 ¥
2.880.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0402/users/096551e30e99d6db19f87f5cbe27a2e46171ebc6/i-img900x1200-1675663196tta9yp585456.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

CDJ-2000 nxs2

225.000 ¥
43.200.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0402/users/c03eb86ec485f982c8c891a17f74905b2f5ac424/i-img1200x676-1675517498wbvex1377291.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

パイオニアDJ DDJ-SB3/S

18.500 ¥
3.552.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0401/users/0d2269773e914a7cf158c6d5ae51b8e588ac3709/i-img898x1198-1674818588w9fppe665800.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

DJミキサー

1.000 ¥
192.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0402/users/de48c12c6a84b2611809aa1b85f4b491176447e0/i-img1198x898-1675492242ftyrkt494180.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

美品 Technis SL-1200mk7

75.000 ¥
14.400.000 đ

Yahoo! Shopping

https://item-shopping.c.yimg.jp/i/l/ikebe_682589

100SOUNDS RC-AL100

11.880 ¥
2.280.960 đ

Rakuten