Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0306/users/7c53529dff83727dbcbd5679590721870ce69e9e/i-img1200x1200-1656173095dtfj0f41216.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

インテル Intel core i5

12.500 ¥
2.312.500 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0306/users/9fef34b325ade5b922ad7f8bed3b8a3c3b873d67/i-img1200x900-1656293595pijts1951313.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

第9世代 CPU I7 9700K

20.444 ¥
3.782.140 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0306/users/7c53529dff83727dbcbd5679590721870ce69e9e/i-img1200x1200-1656172678wdaro9899487.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Intel CPU i5

22.500 ¥
4.162.500 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0306/users/fd1188bc28497fea6d1e324601fe943aa29a816f/i-img900x1200-1656463465klgbgb80557.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Hynix OEM DDR4-2133 8GB

4.000 ¥
740.000 đ

Yahoo! Shopping

https://item-shopping.c.yimg.jp/i/l/tsukumo-y_0763649094419

BarraCuda ST8000DM004

13.616 ¥
2.518.960 đ

Rakuten

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m21767277463_1.jpg?1656486325

LG 32LF5800

25.000 ¥
4.625.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m68904224698_1.jpg?1655787430

Logicool G-PPD-002WL

8.100 ¥
1.498.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m20766138717_1.jpg?1653637051

HDTVケーブル USB

3.300 ¥
610.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m35221922277_1.jpg?1656486285

USB-C ハブ

3.980 ¥
736.300 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m96862373738_1.jpg?1656486162

EPSON ICBK70L

900 ¥
166.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m97142880083_1.jpg?1644033492

tp-link/Ancher C7

3.850 ¥
712.250 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m17115769617_1.jpg?1656486147

microSD 256GB

4.000 ¥
740.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m17820893070_1.jpg?1656486140

Oculus Quest 2

38.000 ¥
7.030.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m25215326012_1.jpg?1655969888

SKY PAD 2.0XL

11.400 ¥
2.109.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m52225884006_1.jpg?1656486106

EPSON 805Aジャンク

12.000 ¥
2.220.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m47289559008_1.jpg?1656486029

EPSON インク

700 ¥
129.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m97140920747_1.jpg?1656253624

Skypad Glass 2.0 XL

8.000 ¥
1.480.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m11278644818_1.jpg?1656350364

ポケットWiFi

7.000 ¥
1.295.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m46029353094_1.jpg?1656395126

Canon PGBK320 3つ

3.000 ¥
555.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m70530648840_1.jpg?1656395335

Canon PGBK 9 Black

1.500 ¥
277.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m67514392301_1.jpg?1656485919

zortrax M200専用 Heatbed

16.500 ¥
3.052.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m56732572554_1.jpg?1656372948

Kingston SDCS2/32GB

680 ¥
125.800 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m54355236325_1.jpg?1656410925

Razer Tartarus V2

7.000 ¥
1.295.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m60394347009_1.jpg?1656485877

USBケーブル

360 ¥
66.600 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m76650464839_1.jpg?1656417250

MICRO RESEARCH MR-GL1000

12.000 ¥
2.220.000 đ