Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0502/users/f046ac6cd844add361e9a7768041bf9193a59966/i-img1200x698-1708929956nhxkwm7.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

STRIX-GTX1080-A8G-GAMING

18.000 ¥
3.114.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0502/users/94567f46e9985245990071dd55038bcd77465c40/i-img900x1200-1708823764hnx2bh258581.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

ASRock B450M-HDV

3.980 ¥
688.540 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0502/users/94567f46e9985245990071dd55038bcd77465c40/i-img900x1200-1708823805pmcxhy619129.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

MSI H110-S03

1.980 ¥
342.540 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m10801607965_1.jpg?1706624102

type-c to dc変換

449 ¥
77.677 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m27634232014_1.jpg?1709468514

ゲーミングセット

10.500 ¥
1.816.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m65633680740_1.jpg?1699538380

BUFFALO WSR-1166DHP4-BK

2.600 ¥
449.800 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m54280347195_1.jpg?1709453750

drunkdeer g65

13.000 ¥
2.249.000 đ