Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0112/users/d7db0d1bc36a68e1997e9229e3a2b6a805b4bbf5/i-img675x1200-1606979381znro4t16364.jpg&dc=1&sr.fs=20000

津軽三味線 

15.000 ¥
3.480.000 đ
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0112/users/d7db0d1bc36a68e1997e9229e3a2b6a805b4bbf5/i-img1200x675-1606978228z3o46e18246.jpg&dc=1&sr.fs=20000

津軽三味線 セット

18.000 ¥
4.176.000 đ

Yahoo! Shopping

Rakuten

https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/tres-lineas/cabinet/imgrc0070718382.jpg

寿糸極上【32-1】

1.100 ¥
255.200 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m74164468060_1.jpg?1607005479

よさこい 鳴子

1.000 ¥
232.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m65479346546_1.jpg?1603635787

三味線 鼈甲 撥

4.700 ¥
1.090.400 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m26588058520_1.jpg?1600617229

長唄三味線袋

1.550 ¥
359.600 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m19531243830_1.jpg?1607001232

締太鼓 胴

22.222 ¥
5.155.504 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m71869393246_1.jpg?1571146610

三味線

24.000 ¥
5.568.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m29726363705_1.jpg?1597926858

大正琴 SUZUKI 桜

2.800 ¥
649.600 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m66617753352_1.jpg?1606995378

獅子田 篠笛

7.500 ¥
1.740.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m16198285858_1.jpg?1604812410

三味線の撥

12.500 ¥
2.900.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m53183837426_1.jpg?1606045323

太鼓

6.000 ¥
1.392.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m35347874862_1.jpg?1605851759

タブラ

7.500 ¥
1.740.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m45069486597_1.jpg?1606275301

ゼンオン 大正琴

26.000 ¥
6.032.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m22256514636_1.jpg?1606897196

小鼓 皮

23.900 ¥
5.544.800 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m78621738879_1.jpg?1606971858

太鼓用バチ

1.000 ¥
232.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m97622713068_1.jpg?1604643547

三味線

300.000 ¥
69.600.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m21529283439_1.jpg?1606541591

尺八 長さ約52.5mm

30.000 ¥
6.960.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m85183141515_1.jpg?1606959547

琴 13弦

24.000 ¥
5.568.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m25600032105_1.jpg?1606449847

大正琴 菊八重

7.700 ¥
1.786.400 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m34922588411_1.jpg?1606955779

篠笛 蘭情

18.000 ¥
4.176.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m20242189286_1.jpg?1606357451

卯年 羽子板

3.700 ¥
858.400 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m34711046575_1.jpg?1604320694

三味線

11.000 ¥
2.552.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m92952679546_1.jpg?1605060179

尺八 和楽器 骨董品

9.800 ¥
2.273.600 đ