Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0112/users/8c9d208e1ac590a0f660d85bcc1223b1207dfa5d/i-img640x854-1607157048rgbhsr889405.jpg&dc=1&sr.fs=20000

iRobot ルンバ

1.100 ¥
256.300 đ

Yahoo! Shopping

Rakuten

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m17812044336_1.jpg?1607085840

IROBOT 780

8.000 ¥
1.864.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m38482392600_1.jpg?1607150207

iRobot ルンバ 885

15.400 ¥
3.588.200 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m77488073545_1.jpg?1607135778

東芝 掃除機

2.500 ¥
582.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m22181197900_1.jpg?1607100536

RNS-300

13.700 ¥
3.192.100 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m40223447407_1.jpg?1607158302

RAYCOP RS-300JBR

6.000 ¥
1.398.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m12785166181_1.jpg?1607146393

IROBOT ルンバ 960

60.000 ¥
13.980.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m16953860915_1.jpg?1607158031

IROBOT ルンバ 960

43.500 ¥
10.135.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m23061611571_1.jpg?1606011458

iRobot ルンバ 876

19.800 ¥
4.613.400 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m32963508581_1.jpg?1607157620

TOSHIBA VC-C11A(P)

5.400 ¥
1.258.200 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m43704552889_1.jpg?1607157383

TWINBIRD TC-E123SBK

1.880 ¥
438.040 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m16951736160_1.jpg?1606400319

ダイソン7スリム

26.000 ¥
6.058.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m96218442142_1.jpg?1607156942

Panasonic MC-RS1-W

10.000 ¥
2.330.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m82114434964_1.jpg?1607156820

HITACHI PV-H22

500 ¥
116.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m31638458626_1.jpg?1607156789

ZHG-NW48

3.000 ¥
699.000 đ