Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0405/users/dfce4f131e112b16fee264e685ecf3d0f51b985c/i-img1200x900-1684739463xeqkmq695.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

USBケーブル

302 ¥
54.360 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m36037715630_1.jpg?1684837040

グラボ Quadro P400

4.700 ¥
846.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m43736357677_1.jpg?1685455083

gtx1070 8gb

13.700 ¥
2.466.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m51685740473_1.jpg?1685458905

NVIDIA Geforce RTX3070 8GB

49.000 ¥
8.820.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m73022781632_1.jpg?1651657020

CPU Intel Core i7 2600k

3.550 ¥
639.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m80144179824_1.jpg?1685567302

風神空調服

14.000 ¥
2.520.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m37814363799_1.jpg?1685884115

Palit GTX1660 SUPER

13.000 ¥
2.340.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m37004864715_1.jpg?1685857443

SBX-G1

2.000 ¥
360.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m93759719059_1.jpg?1685876289

WD Blue SN550 NVMe SSD 1TB

6.200 ¥
1.116.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m14036540103_1.jpg?1684938424

NVIDIA QUADRO K2200

4.200 ¥
756.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m49727921190_1.jpg?1685883948

GF-GTX1650-E4GB/OC/DF

14.000 ¥
2.520.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m30062351727_1.jpg?1684630092

ROG STRIX H270F GAMING

4.000 ¥
720.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m58472977235_1.jpg?1685868024

RADEON RX6600XT 8GB OC

27.000 ¥
4.860.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m54806608685_1.jpg?1684876064

NZXT AER RGB FAN 140mm

1.666 ¥
299.880 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m70928633410_1.jpg?1685436135

CPU core i5-7400T

5.400 ¥
972.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m93905967797_1.jpg?1685321519

SSD HDDセット

11.900 ¥
2.142.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m87744830847_1.jpg?1685883443

MISTUMI 3.5インチFDD

2.000 ¥
360.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m28878609895_1.jpg?1685607992

Cooler Master V650 SFX GOLD

10.500 ¥
1.890.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m18442916874_1.jpg?1685707604

ASUS STRIX RAID DLX

8.000 ¥
1.440.000 đ