Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m87894089919_1.jpg?1700903187

RTX2070super 8GB

21.000 ¥
3.654.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m43308420299_1.jpg?1693828626

GTX 980 GAMING 4G

8.200 ¥
1.426.800 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m13179220061_1.jpg?1700217422

ASUS H170PRO

3.900 ¥
678.600 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m36366364351_1.jpg?1701147605

LGモニター

15.000 ¥
2.610.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m59005970962_1.jpg?1701256839

MSI Radeon RX570

3.000 ¥
522.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m96078927119_1.jpg?1701256739

gtx1650

14.000 ¥
2.436.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m31356126187_1.jpg?1701256689

ASRock X470 Master SLI

3.980 ¥
692.520 đ