Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0305/users/96426897db326f4900c3ba4ced71116e6a36aaad/i-img1200x900-16534711956jqsls81373.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Ryzen7 1700

11 ¥
2.178 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0305/users/c1642558592e068c0fd6a135448767eed74d500b/i-img1200x1088-165260100942gozt119390.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

acubic CP715 ACB-CP715-BK

8.480 ¥
1.679.040 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0305/users/8d25bf1870c043b2d75630fcdc4b7086e6e0b20f/i-img1142x868-1653291092laqmrz298304.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

core i5 7600k

5.000 ¥
990.000 đ

Yahoo! Shopping

Rakuten

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m42396676173_1.jpg?1653504244

HD-LE2U3-BB [ブラック]

5.800 ¥
1.148.400 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m34543844692_1.jpg?1653503278

WD30EFZX

7.800 ¥
1.544.400 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m17066316190_1.jpg?1653503205

CSSD-M2B5GPG3NF2

6.200 ¥
1.227.600 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m56245253135_1.jpg?1653503160

GP-AG4500G

8.000 ¥
1.584.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m70114955038_1.jpg?1653503153

AD-L10D512G-25I

7.200 ¥
1.425.600 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m87657002380_1.jpg?1651200266

ASUS 850W電源ユニット

21.000 ¥
4.158.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m36419793699_1.jpg?1653502708

WDS500G3B0C

6.200 ¥
1.227.600 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m88561649805_1.jpg?1653502669

CHIONE M2-240R

7.000 ¥
1.386.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m22620399294_1.jpg?1653502484

WDS480G2G0B

5.400 ¥
1.069.200 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m41437723678_1.jpg?1653502145

MX500 CT500MX500SSD1

4.800 ¥
950.400 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m61080827466_1.jpg?1652690523

EPSON LPC4T11Y

14.000 ¥
2.772.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m52700773288_1.jpg?1653501566

YAMAHA AG03

19.999 ¥
3.959.802 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m11825226329_1.jpg?1653500935

Intel Core i7-4790K

6.500 ¥
1.287.000 đ