Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/041df5cbf5e8156b2cf6ddaa25f09933f5c083cb/i-img1200x900-1635055067zdsjuy331616.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

AMD Radeon RX5700

20.500 ¥
4.346.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/f339b8dbc9b12573d1b6a057914d06787ec1928b/i-img968x374-16350520159pkmwa374925.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Corsair CMK64GX4M4B3200C16

30.000 ¥
6.360.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/f339b8dbc9b12573d1b6a057914d06787ec1928b/i-img599x622-1635050612njlgpn1515859.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

AMD Ryzen 9 3950X

55.000 ¥
11.660.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/6bd334090af6bb6d15f7f62e36fc710cf4221e53/i-img900x1200-163490302853ul4y261534.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Core i3-10100T

8.000 ¥
1.696.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/f389e508e8fd35f0f5da4469a8877cad74167f01/i-img1200x900-1634951589dga5vk118345.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

RADEON RX580 8GB 12DirectX

36.000 ¥
7.632.000 đ

Yahoo! Shopping

Rakuten

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m55127819237_1.jpg?1635132399

中古 ASRock A320M-HDV

4.880 ¥
1.034.560 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m92645712314_1.jpg?1635132396

MSI GTX 970 GAMING 4G

15.000 ¥
3.180.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m19899486037_1.jpg?1635132261

SAMSUNG NVMe SSD 128GB

2.200 ¥
466.400 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m90217234921_1.jpg?1634593293

CPU Celeron G470

400 ¥
84.800 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m30659520333_1.jpg?1635131851

Core i9 9900kf

41.000 ¥
8.692.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m87007840769_1.jpg?1635131748

MSI RTX 3070 非LHR

146.000 ¥
30.952.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m25252578193_1.jpg?1634781357

Intel Core i7 3770

6.300 ¥
1.335.600 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m54119376167_1.jpg?1634743837

Intel Core i7 3770

5.500 ¥
1.166.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m84514899832_1.jpg?1635131560

ASUS ROG STRIX Z390

18.000 ¥
3.816.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m28440466490_1.jpg?1634820297

Gtx560

2.600 ¥
551.200 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m64424418375_1.jpg?1635078693

NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

76.600 ¥
16.239.200 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m36069927461_1.jpg?1635130453

CPUクーラー

1.300 ¥
275.600 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m97414375049_1.jpg?1604800605

iPad Magic Keyboard

24.000 ¥
5.088.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m73571211164_1.jpg?1635130335

GTX660 OC PALIT

3.000 ¥
636.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m90642845738_1.jpg?1635084633

Intel i-7 6700K CPU

15.500 ¥
3.286.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m54220627882_1.jpg?1635065441

GG-GTX1660-E6GB/DF

40.000 ¥
8.480.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m32416730756_1.jpg?1635048758

TEAMGROUP CX SSD 1TB

8.000 ¥
1.696.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m92778514176_1.jpg?1635003610

Palit GeForce RTX 3080 非LHR

198.000 ¥
41.976.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m16525258898_1.jpg?1635129561

CPU corei5 9500

14.000 ¥
2.968.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m48564400773_1.jpg?1634885578

Geforce GTX1660super 6GB

58.000 ¥
12.296.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m10051018334_1.jpg?1635129005

ELECOM EV1600L-N2G/RO

1.000 ¥
212.000 đ