Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

Yahoo! Shopping

Rakuten

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m39582157101_1.jpg?1607155087

1.200 ¥
279.600 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m13122169705_1.jpg?1607154357

玄人志向 GTX1660TI

22.000 ¥
5.126.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m84448477503_1.jpg?1607154310

GIGABYTE Z390 M GAMING

12.500 ¥
2.912.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m97323309288_1.jpg?1606268116

ELSA GeForceGTX550ti

1.800 ¥
419.400 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m74538017996_1.jpg?1607153578

Thermaltake Core V1

4.800 ¥
1.118.400 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m72275123292_1.jpg?1607153492

AMD A10-7800

4.000 ¥
932.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m97153366951_1.jpg?1607153298

panram ddr4 8GB

2.350 ¥
547.550 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m25896417539_1.jpg?1606632658

geforce GTX 560 Ti 1GB

2.200 ¥
512.600 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m20143183288_1.jpg?1607152847

内蔵型HDD 1TB

3.300 ¥
768.900 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m73590332507_1.jpg?1607152842

ASRock RX5500XT 8GB OC

14.999 ¥
3.494.767 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m30004281782_1.jpg?1597225329

iMac メモリ

3.200 ¥
745.600 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m79177091548_1.jpg?1607152619

msi cpuクーラー

6.500 ¥
1.514.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m64287475821_1.jpg?1606562345

AMD Ryzen9 3950X

62.980 ¥
14.674.340 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m20174423194_1.jpg?1605944663

MSI N630GT

980 ¥
228.340 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m75776061969_1.jpg?1607152370

Fractal Design CORE500

5.499 ¥
1.281.267 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m60617252721_1.jpg?1607143340

2.5インチ HDD 500GB

1.000 ¥
233.000 đ