Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng
https://m.media-amazon.com/images/I/61t26OC4TjL._AC_SX148_SY213_QL70_.jpg

Elgato Game Capture 4K60 S+

44.000 ¥
9.900.000 đ

Yahoo! Auction

Yahoo! Shopping

Rakuten

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m36801051108_1.jpg?1615770713

intel CPU CORE i5-650

2.000 ¥
450.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m92656854830_1.jpg?1620390795

ASUS FAN EXTENSION CARD

1.300 ¥
292.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m92490787639_1.jpg?1620155330

KRAKEN X53 RL-KRX53-01

12.500 ¥
2.812.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m58548345299_1.jpg?1620380338

GTX760×2&GTX670

11.800 ¥
2.655.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m71671987624_1.jpg?1620390666

m.2 ssd 2242 16GB

1.180 ¥
265.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m31960753936_1.jpg?1620390409

Same

1.400 ¥
315.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m66284024863_1.jpg?1620390083

ZOTAC GeForce RTX3080 AMP Hole

225.000 ¥
50.625.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m93780125104_1.jpg?1620389952

PalitのGTX 1060 Dual 6GB

29.000 ¥
6.525.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m71059591895_1.jpg?1619256331

NVIDIA QUADRO P620

14.000 ¥
3.150.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m89137379657_1.jpg?1620389815

PalitのGTX 1060 Dual 6GB

29.000 ¥
6.525.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m31790417189_1.jpg?1620389733

MPG B550 GAMING CARBON WIFI

22.000 ¥
4.950.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m62881437738_1.jpg?1618888883

インナーナット

2.000 ¥
450.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m85976786749_1.jpg?1620383066

第4世代i7 4770 4770K

20.800 ¥
4.680.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m64632940236_1.jpg?1620389647

PalitのGTX 1070 Dual

35.000 ¥
7.875.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m29500706088_1.jpg?1620388939

Radeon RX 470 MINER 4G

19.300 ¥
4.342.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m91275486424_1.jpg?1620389627

AMD Ryzen 1700

12.000 ¥
2.700.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m31452698544_1.jpg?1620389583

inter core2 q6688

999 ¥
224.775 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m53453194557_1.jpg?1619923029

WD BLUE SN550 500GB

5.980 ¥
1.345.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m21842283664_1.jpg?1618103926

XEON w-2102

5.000 ¥
1.125.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m79286877151_1.jpg?1620389413

i7-7700K

23.000 ¥
5.175.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m40675780954_1.jpg?1620389347

DDR3 8GB Panram

5.000 ¥
1.125.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m16128697564_1.jpg?1620389086

RX550 4gb リフロー品

7.000 ¥
1.575.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m73939493867_1.jpg?1620388944

電話線 2本

400 ¥
90.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m99637297406_1.jpg?1620388853

ASUS Radeon HD 5450

2.680 ¥
603.000 đ