Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0309/users/24357cc952a2475d57a43f377a5c6cd90317da56/i-img1200x1200-1663015483zh1sol50609.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Samyang 85mm f1.4 AF nikon

39.800 ¥
7.124.200 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0309/users/f2e1042dbf0e424a4eedc00d8a63a82fe9c5ae87/i-img1200x900-1664193144zb92ki192246.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Canon AE-1 ボディ

3.000 ¥
537.000 đ

Yahoo! Shopping

Rakuten