Janbox - Mua hàng xuyên biên giới

Đấu giá và mua hàng từ Nhật Bản, Mỹ nhanh chóng tiết kiệm hàng đầu Việt Nam
Khám phá janbox ngay
Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0309/users/38f86f33e6b708c6ea4a8ea35c5060dcde874c51/i-img898x1198-1664422275cmhcm8876898.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

みまつ 剪定鋏

1.000 ¥
179.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0309/users/873d758c3992743d2dd0244fadb5b3329d9de996/i-img498x498-16645350238riws060526.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

永吉 剪定鋏 200mm

1.200 ¥
214.800 đ

Yahoo! Shopping

https://item-shopping.c.yimg.jp/i/l/bonsaisaite_j000243

ラフィア 300g

1.430 ¥
255.970 đ