Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0205/users/cfd786eae43d0515fbf279a99ec9db9e405e9fb0/i-img1200x1200-1620555013fth3lo741876.jpg&dc=1&sr.fs=20000

はさみ

1.000 ¥
225.000 đ
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0205/users/4fbeed159f5a46827b15076b71e4eaa835a9a97d/i-img1200x800-1620272756rvuwia634591.jpg&dc=1&sr.fs=20000

押切機 金星2号

1.000 ¥
225.000 đ

Yahoo! Shopping

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m71866932026_1.jpg?1620567118

MOOMIN ハサミ

499 ¥
112.275 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m65661616532_1.jpg?1620566201

よしはる彫刻刀

1.500 ¥
337.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m98312662158_1.jpg?1620565795

裁断ハサミ

3.500 ¥
787.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m86547184295_1.jpg?1617764144

携帯用はさみ

470 ¥
105.750 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m81133506003_1.jpg?1620437901

彫刻刀 本喜秀

1.300 ¥
292.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m76105840035_1.jpg?1620559234

携帯カッター

5.000 ¥
1.125.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m55048425024_1.jpg?1620558901

植木剪定鋏 200

2.800 ¥
630.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m41036584987_1.jpg?1620553595

彫刻刀

600 ¥
135.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m88274418854_1.jpg?1620546783

角丸切機 MAC DIAMOND -1

14.000 ¥
3.150.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m61226832929_1.jpg?1620438587

洋裁ハサミ

2.700 ¥
607.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m25805723396_1.jpg?1620544543

クラフトチョキ

1.100 ¥
247.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m50730385426_1.jpg?1620542665

テープ OPP 12巻

2.520 ¥
567.000 đ