Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0306/users/461900314588c12c9bc74dbbb825972eb53443fd/i-img480x640-1656462920tk3mwd36318.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Strymon SUNSET

20.000 ¥
3.700.000 đ

Yahoo! Shopping

https://item-shopping.c.yimg.jp/i/l/ishibashi-shops_06-0qsq5ubyz-0917

(中古)BOSS / GT-1000CORE

57.800 ¥
10.693.000 đ

Rakuten

https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/shimokura-gakki/cabinet/05516326/71791.gif

【中古】Morris MG-702S

47.080 ¥
8.709.800 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m43483376958_1.jpg?1655471464

エレキギター

28.000 ¥
5.180.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m67403217202_1.jpg?1656483157

Fender telecaster

52.000 ¥
9.620.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m47849613460_1.jpg?1656482883

K.nyui ジャズベース

160.000 ¥
29.600.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m28397236325_1.jpg?1651733102

fender customshop 60 RELIC

365.000 ¥
67.525.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m45446314107_1.jpg?1655947999

内蔵ZO-3 DIGI-ZO HYPER

65.000 ¥
12.025.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m56860570419_1.jpg?1654397557

sugi DS496

234.000 ¥
43.290.000 đ