Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0409/users/6e47d7da776c36fcddd6c0c0b94cf197dc949e1a/i-img900x1200-1695547692pxn5pa400996.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

【軽量】Cort X-1

1.100 ¥
191.400 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0409/users/dfdd9c5460269c1d482d78cc53fa8b1e8f19c88f/i-img898x1198-1695812404jklvd2532003.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

希少 Gibson Stamdand

97.000 ¥
16.878.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0409/users/850a1cbe5f1a5a95fcb17c3469c2f137355dc3a0/i-img1200x486-16955179635b4mgn402618.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

HIWATT DR-103 1974年製

450.000 ¥
78.300.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0408/users/01decd345120fadfdf60382004195c7e7f08e442/i-img900x1200-1693274371jknvkh174993.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

combat テレキャスター

150.000 ¥
26.100.000 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m96671845863_1.jpg?1695121595

Gibson ES-335

340.000 ¥
59.160.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m50065081257_1.jpg?1695737847

Dimarzio DP389 ToneZone T

7.900 ¥
1.374.600 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m72281296514_1.jpg?1695312160

VINTERA® '60S JAZZMASTER

125.000 ¥
21.750.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m86208135411_1.jpg?1695091549

Aria Pro II 714-AE200

27.480 ¥
4.781.520 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m53667816615_1.jpg?1691322703

SG (Ebony)

28.000 ¥
4.872.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m13971575194_1.jpg?1687356439

ピック

5.000 ¥
870.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m76992514244_1.jpg?1692517077

Fender USA Cyclone

160.000 ¥
27.840.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m56271139170_1.jpg?1694410823

epiphone riviera VT CH

69.800 ¥
12.145.200 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m35114922640_1.jpg?1694336247

ESP SNAPPER LIMITED EDITION

315.000 ¥
54.810.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m91533773338_1.jpg?1695191211

Schecter テレキャス

73.000 ¥
12.702.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m12490621980_1.jpg?1683797611

Fernandes FST The Function

57.800 ¥
10.057.200 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m83156142712_1.jpg?1688868610

Fender GEORGE HARRISON ROCKY

570.000 ¥
99.180.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m26472439927_1.jpg?1692791195

ピック

6.000.000 ¥
1.044.000.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m96906460710_1.jpg?1687065719

エレキギター

55.000 ¥
9.570.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m14544798350_1.jpg?1695543188

Seymour Duncan AH1BJ

27.000 ¥
4.698.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m80047471074_1.jpg?1693923187

ESP HORISON Ⅲ

300.000 ¥
52.200.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m70478502035_1.jpg?1690963942

Ibanez LB1

290.000 ¥
50.460.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m12316048249_1.jpg?1690964075

Ibanez限定版セミアコ

100.000 ¥
17.400.000 đ