Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0112/users/77e65fedfead731f380ba94a3f0708d9bf3f5120/i-img1200x900-1606976720jpxpls771102.jpg&dc=1&sr.fs=20000

YAMAHA SLG-100S

10.500 ¥
2.436.000 đ
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0112/users/77e65fedfead731f380ba94a3f0708d9bf3f5120/i-img1200x900-1606976665u3cona782732.jpg&dc=1&sr.fs=20000

Fender Mexico Duo-Sonic

21.500 ¥
4.988.000 đ

Yahoo! Shopping

Rakuten

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m73298999695_1.jpg?1607011599

ESP ギターケース

4.500 ¥
1.044.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m84165091469_1.jpg?1606544453

エレキギター

75.000 ¥
17.400.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m56162198740_1.jpg?1598695136

TOKAI talbo

40.000 ¥
9.280.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m52679476059_1.jpg?1605619576

ボディ

8.500 ¥
1.972.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m82103845277_1.jpg?1605619283

ペグ付きネック

13.900 ¥
3.224.800 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m72636612839_1.jpg?1607007520

fender japan traditional

84.980 ¥
19.715.360 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m51122900339_1.jpg?1607007033

エレキギター

9.000 ¥
2.088.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m46528860478_1.jpg?1604106849

PRS CE24 2006年製

97.000 ¥
22.504.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m96558312535_1.jpg?1607004237

ギター ペグ

2.800 ¥
649.600 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m18636630500_1.jpg?1605496524

Burst Gang 1G

45.000 ¥
10.440.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m59506679483_1.jpg?1607003741

Les Paul Tak Matsumoto model

350.000 ¥
81.200.000 đ