Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0308/users/adda955c3a58e269bbbb0db321fae9efd8118def/i-img768x768-1659748533us9yzx586128.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

スリッポン

2.000 ¥
372.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0308/users/c1d35f2b590a1467338c839cd8b29c89285c9f48/i-img898x1198-1660805390vn0ypg93977.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

NIKE

5.000 ¥
930.000 đ

Yahoo! Shopping

https://item-shopping.c.yimg.jp/i/l/zozo_63034904

スニーカー CM996

13.662 ¥
2.541.132 đ

Rakuten

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m91690250812_1.jpg?1644112397

NIKE JORDAN MA2

8.200 ¥
1.525.200 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m25780949526_1.jpg?1660964635

プーマ 27.5

2.222 ¥
413.292 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m29016506332_1.jpg?1660964619

スニーカー

5.000 ¥
930.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m38630854493_1.jpg?1658462262

07-93 NIKE SB DUNK HIGH PRO

14.500 ¥
2.697.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m71628497162_1.jpg?1576919328

GRENSON / グレンソン

30.000 ¥
5.580.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m41092834786_1.jpg?1660964556

New Balance 992 Concepts

20.000 ¥
3.720.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m49519111905_1.jpg?1658465589

07-97 NIKE AIR MAX 95 SE

8.800 ¥
1.636.800 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m92782340643_1.jpg?1654941520

PUSH BOY

6.666 ¥
1.239.876 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m71177877183_1.jpg?1660964525

KEEN NXIS SPEED MID

10.000 ¥
1.860.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m51545329338_1.jpg?1658727622

07-103 NIKE AIR MAX 90

5.300 ¥
985.800 đ