Janbox - Mua hàng xuyên biên giới

Đấu giá và mua hàng từ Nhật Bản, Mỹ nhanh chóng tiết kiệm hàng đầu Việt Nam
Khám phá janbox ngay
Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0311/users/8de76f1d85c9bffa0e614ca221b11be14d13d3ce/i-img1170x1150-1669721671xdtybu8754.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

AJ1 DIOR Chicago

1.500.000 ¥
285.000.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0312/users/ac85c53c33f4ca9c0ab473b348e68740c4405380/i-img900x1200-1670231146a88rlk218531.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

NIKE AIR JODAN 36

9.000 ¥
1.710.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0312/users/d38c1a4616907ca4b302fdc6f190b80dc4587886/i-img1200x1200-16700857673bkpda111102.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG

63.000 ¥
11.970.000 đ

Yahoo! Shopping

Rakuten