Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0406/users/0cd291d2158e2955ad5f061921a32a92fcb25db6/i-img1198x898-1685698619v3shy6270839.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

カンペール

5.000 ¥
895.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0312/users/8de76f1d85c9bffa0e614ca221b11be14d13d3ce/i-img960x1200-16709301254x9guw324933.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

AJ1 DIOR Chicago

1.300.000 ¥
232.700.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0406/users/f1ddae959de1e6417e2dbe9fee770ec775f110b3/i-img1200x1200-1686176117niwgn415.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

moon star27

2.500 ¥
447.500 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m42928598808_1.jpg?1686152999

ナイキ ジャ1 26cm

20.000 ¥
3.580.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m41006623194_1.jpg?1686318685

new balance 2002 RLA

7.000 ¥
1.253.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m99202972598_1.jpg?1674293141

NIKE WMNS DUNK HIGH

13.500 ¥
2.416.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m29639102962_1.jpg?1686103458

YEEZY SLIDE AZURE 28.5

12.000 ¥
2.148.000 đ