Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/7cebd4b9624379a0a8042a6def68afaee5f11407/i-img1200x1200-16350874245utqdz11329.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Novation Launchpad X

14.000 ¥
2.968.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/d85a9059e82797a9a0561b0f817666ef0b2defb8/i-img1198x898-1635035319luwzis344776.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

RME ADI 2 Pro FS

140.000 ¥
29.680.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/509b6d0197250dfcd9b39e236f6e31f5e1d02e50/i-img900x1200-1634884961xzbsyg37328.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Roland SD-50 中古品

8.000 ¥
1.696.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/67dd49f383ba72c279948f4a9dc15757b301984e/i-img1200x1200-1635073602fk459l259142.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

YAMAHA AG06

1.300 ¥
275.600 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/ae4a6210309b8305856b5fd0762e2bfd7495999f/i-img1200x900-16350787917l258z40.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

YAMAHA AG06

5.031 ¥
1.066.572 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/9ae81a352391e62e19a1d74023fa3afd4fb3c0f3/i-img900x1200-1635121881w3pj3k28.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

emagic Audiowerk8

100 ¥
21.200 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/9ae81a352391e62e19a1d74023fa3afd4fb3c0f3/i-img900x1200-1635121139jc875x20.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

SONORUS STUDI/O

100 ¥
21.200 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/17d7bd702eb3d67fc3c6058638e2a7e5dd9ca6bf/i-img1200x900-1635039234tldmj022.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

AKAI Professional MPC LIVE

10.000 ¥
2.120.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/fe8210023fbc94527a6fa0cb10581e164c9d8e2b/i-img1200x675-1635122317fvptoc1450459.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

ヤマハ YAMAHA AG03

9.900 ¥
2.098.800 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/962f8567eeaf613b924bb31c7056e33f384ee09f/i-img1000x821-1634638623spld1l38013.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

IRIGPADS

5.000 ¥
1.060.000 đ

Yahoo! Shopping

Rakuten

https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/miyajimusic/cabinet/12/ai4sao4s.jpg

RME/AO4S-192 AIO

41.800 ¥
8.861.600 đ
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/miyajimusic/cabinet/13/mk-dl1608-01.jpg

Mackie/DL1608(30pin)

87.780 ¥
18.609.360 đ
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/miyajimusic/cabinet/5/ka-r-102115-tm03-1.jpg

TASCAM/TSSD-240A

33.000 ¥
6.996.000 đ
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/reckb/cabinet/brand_p/pan02_di.jpg

Palmer PAN02 DI-BOX ACTIVE

10.560 ¥
2.238.720 đ
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/miyajimusic/cabinet/7/ka-r-121417-kr01-01.jpg

Mackie/MR524(Pair)

37.840 ¥
8.022.080 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m32125734923_1.jpg?1634994792

Poly-8 VCO Wavefonix

150.000 ¥
31.800.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m99775887393_1.jpg?1634993459

RAVEN bird kids

250.000 ¥
53.000.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m80161298486_1.jpg?1634837752

Volca fm KORG

15.000 ¥
3.180.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m25150303180_1.jpg?1635037587

MOTU UltraLite Mk1

7.500 ¥
1.590.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m32374441861_1.jpg?1632977318

ableton Push2

53.000 ¥
11.236.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m70085705636_1.jpg?1635128932

Antelope Audio Edge Solo

30.000 ¥
6.360.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m33639831781_1.jpg?1635053615

DRM1 Deluxe Trigger VERMONA

180.000 ¥
38.160.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m23300994238_1.jpg?1635043497

MICROKEY2-37AIR

8.900 ¥
1.886.800 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m93332381904_1.jpg?1635125315

Roland QUAD-CAPTURE UA-55

6.700 ¥
1.420.400 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m67888787408_1.jpg?1634956401

MOTU UltraLite mk3

30.000 ¥
6.360.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m27645763274_1.jpg?1635089360

Keystation 49 MK3

5.600 ¥
1.187.200 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m14601824341_1.jpg?1635120836

iRig 2

3.888 ¥
824.256 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m50489869698_1.jpg?1635120292

MOTU M4

30.000 ¥
6.360.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m53979530901_1.jpg?1635114370

MASCHINE MIKRO MK3

17.000 ¥
3.604.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m33784137363_1.jpg?1634988242

YAMAHA XGWorksST

13.000 ¥
2.756.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m84781471632_1.jpg?1634261021

AKAI Professional USB MIDI

6.200 ¥
1.314.400 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m13936770647_1.jpg?1634960603

LAUNCHPAD Pro

12.900 ¥
2.734.800 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m33952377429_1.jpg?1635112472

KOMPLETE KONTROL S61 MK2

45.000 ¥
9.540.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m12914355137_1.jpg?1635079428

iRig Keys 2 mini

7.400 ¥
1.568.800 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m79231013887_1.jpg?1635024898

Keystation Mini 32 MK3

4.800 ¥
1.017.600 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m22365735795_1.jpg?1635095940

UR22mkII steinberg UR22MK2

7.998 ¥
1.695.576 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m35826210144_1.jpg?1634888607

Roland A-49 BK

10.000 ¥
2.120.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m13940944993_1.jpg?1635089465

AKAI MPC ONE

50.000 ¥
10.600.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m67823561961_1.jpg?1634637437

US-1×2HR TASCAM

8.500 ¥
1.802.000 đ