Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0202/users/295e713b69a53d2f73b51004b2659e8454ad3eb5/i-img1200x900-1614144155hk04dm177577.jpg&dc=1&sr.fs=20000

steinberg UR44

1.100 ¥
253.000 đ

Yahoo! Shopping

https://item-shopping.c.yimg.jp/i/l/shibuya-ikebe_453346

IK Multimedia / iRig 2

5.500 ¥
1.265.000 đ

Rakuten

https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/miyajimusic/cabinet/15/x-psu_1.jpg

VINTECH AUDIO/X-PSU

49.500 ¥
11.385.000 đ
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/reckb/cabinet/brand_d/520950.jpg

dB Technologies IG1T

162.800 ¥
37.444.000 đ
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/miyajimusic/cabinet/r/ka-r-022818-yn01-1.jpg

sE ELECTRONICS/SE2200

31.900 ¥
7.337.000 đ
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/miyajimusic/cabinet/12/ai4sao4s.jpg

RME/AI4S-192 AIO

41.800 ¥
9.614.000 đ
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/miyajimusic/cabinet/ka-r-102318-ka0301.jpg

STAY /1100/2 S BK C 290

13.200 ¥
3.036.000 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m84489715833_1.jpg?1614186195

Steinberg UR-RT2

33.000 ¥
7.590.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m11303228279_1.jpg?1613836511

Ableton Push 2

48.800 ¥
11.224.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m21911211371_1.jpg?1614185916

iZotope NECTAR3 PLUS

12.000 ¥
2.760.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m76427690907_1.jpg?1614138250

KOMPLETE 10 ULTIMATE

48.000 ¥
11.040.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m82865087193_1.jpg?1614051213

Scarlett 2i2(gen3)

13.500 ¥
3.105.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m84614705896_1.jpg?1614178989

zoom rfx-1000

3.000 ¥
690.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m22117631838_1.jpg?1614178906

Roland SOUND Canvas SC-8850

24.800 ¥
5.704.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m37140377988_1.jpg?1613491107

iRig Pads

8.000 ¥
1.840.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m25600699982_1.jpg?1614154910

Panorama P6

40.000 ¥
9.200.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m96290072736_1.jpg?1614154518

Launchkey Mini MK2

6.000 ¥
1.380.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m62321751571_1.jpg?1614172266

steinberg UR22mkⅡ

12.000 ¥
2.760.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m33300575897_1.jpg?1614171959

Roland JV2080

25.000 ¥
5.750.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m58933516491_1.jpg?1609846963

★Roland DS-50A★

11.000 ¥
2.530.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m77572968760_1.jpg?1614171766

komplete 12 + Maschine 2

38.000 ¥
8.740.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m86679693919_1.jpg?1613291676

M-AUDIO Axiom AIR mini

4.800 ¥
1.104.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m95141284560_1.jpg?1613796056

AKAI MPC ONE

73.000 ¥
16.790.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m11032670054_1.jpg?1613193651

AMPERO ONE

29.000 ¥
6.670.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m38440391756_1.jpg?1613293497

twisted electrons ay3 mkii

25.000 ¥
5.750.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m34180868859_1.jpg?1614167889

BEHRINGER UMC1820

23.500 ¥
5.405.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m24647455962_1.jpg?1613545877

[値下げ] NI Maschine Jam

26.500 ¥
6.095.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m25738013196_1.jpg?1614166456

TASCAM US-2X2-SN

9.000 ¥
2.070.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m16992795871_1.jpg?1614164955

BSP 確認用

9.999.999 ¥
2.299.999.770 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m68692624945_1.jpg?1614142386

iRig Acoustic Stage

7.500 ¥
1.725.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m62876489960_1.jpg?1611766696

launchpad s

3.500 ¥
805.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m85006717035_1.jpg?1611767432

Ableton push1 ジャンク

5.000 ¥
1.150.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m70908831204_1.jpg?1614162854

Behringer BCF2000

14.000 ¥
3.220.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m34025045302_1.jpg?1613832877

KOMPLETE 8

22.800 ¥
5.244.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m42968077819_1.jpg?1613914470

Roland A-49 WH

7.840 ¥
1.803.200 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m75662407927_1.jpg?1614161217

MASCHINE MK3

39.980 ¥
9.195.400 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m54478783509_1.jpg?1614160117

MODAL ELECTRONICS ARGON 8M

70.000 ¥
16.100.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m34413785900_1.jpg?1614159026

KORG volca sample

12.000 ¥
2.760.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m25949964901_1.jpg?1614159013

KORG volca nubass

15.000 ¥
3.450.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m14645264444_1.jpg?1614158707

korg nano KEY

1.000 ¥
230.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m44187427897_1.jpg?1610971638

【 KORG volca sample 】

11.000 ¥
2.530.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m71138566775_1.jpg?1614157608

korg nanokontrol2

1.000 ¥
230.000 đ