Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

Yahoo! Shopping

Rakuten

https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/miyajimusic/cabinet/01/ka-r-012420-kr04-01.jpg

SEQUENZ/SB-KORG-BK

4.180 ¥
969.760 đ
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/miyajimusic/cabinet/27/srm150-1.jpg

Mackie/SRM150

32.780 ¥
7.604.960 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m82593521493_1.jpg?1606893733

KORG nanoKEY

3.580 ¥
830.560 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m61393847905_1.jpg?1605538856

AKAI MPC TOUCH

34.000 ¥
7.888.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m88969809466_1.jpg?1606981409

NOVATION Launchpad pro

25.000 ¥
5.800.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m58992999656_1.jpg?1607011661

novation LAUNCHPAD X

16.000 ¥
3.712.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m85171442952_1.jpg?1607010252

Nuendo Live 2

14.200 ¥
3.294.400 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m27963268389_1.jpg?1605627587

UNIVERSAL AUDIO ARROW / UAD

42.800 ¥
9.929.600 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m77124549903_1.jpg?1605012913

AKAI MPC1000

40.000 ¥
9.280.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m21503209434_1.jpg?1607007339

[完動品] AKAI APC40 mkii

24.500 ¥
5.684.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m18187842918_1.jpg?1606503781

AKAI MPX 16

15.000 ¥
3.480.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m70469948193_1.jpg?1606830992

AKAI MPC LIVE

89.000 ¥
20.648.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m47375803045_1.jpg?1606380133

AKAI APC40 MKⅡ

26.000 ¥
6.032.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m88135069971_1.jpg?1605767727

iZotope RX 7 Elements

2.300 ¥
533.600 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m62362915398_1.jpg?1605767761

iZotope RX 7 Elements

2.000 ¥
464.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m42105749907_1.jpg?1603347397

AKAI MPK mini mkⅡ

7.500 ¥
1.740.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m35850187612_1.jpg?1606914167

MIDAS DM12

20.000 ¥
4.640.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m27605875170_1.jpg?1606922429

sonicware liven 8bit warps

24.000 ¥
5.568.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m48515738230_1.jpg?1597831892

K-board

10.100 ¥
2.343.200 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m80751270717_1.jpg?1605166635

YAMAHA AG03

16.500 ¥
3.828.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m61637324812_1.jpg?1606828842

Universal Audio / Arrow

35.000 ¥
8.120.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m91193392171_1.jpg?1606998957

Steinberg Cubase Studio 4

5.000 ¥
1.160.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m47637708925_1.jpg?1606488316

Izotope NIMBUS

7.000 ¥
1.624.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m56806167465_1.jpg?1606480492

AKAI FORCE

93.000 ¥
21.576.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m46125821101_1.jpg?1606556456

E-mu Mo'Phatt

13.000 ¥
3.016.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m74013505864_1.jpg?1601181501

OP-1 teenage engineering

110.000 ¥
25.520.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m70285768135_1.jpg?1604843310

SHARP Brain 電子辞書

6.000 ¥
1.392.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m44038018983_1.jpg?1606988970

Korg Volca FM 2セット

17.500 ¥
4.060.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m21368878859_1.jpg?1606988693

Pro Tools 9 & iLOK

16.800 ¥
3.897.600 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m43915408735_1.jpg?1606988590

APOGEE Duet for iPad & Mac

43.000 ¥
9.976.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m96733302525_1.jpg?1606988531

Roland TR-6s

39.000 ¥
9.048.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m23033538459_1.jpg?1606743028

Steinberg Cubase Pro 10.5

43.400 ¥
10.068.800 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m22585114474_1.jpg?1606922698

tasty chips gr-1

94.000 ¥
21.808.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m95444691489_1.jpg?1606882663

i track pocket

5.500 ¥
1.276.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m25837909994_1.jpg?1603918504

ARTURIA DRUMBRUTE

31.400 ¥
7.284.800 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m18191938273_1.jpg?1605610921

ランペイジ様専用

9.000 ¥
2.088.000 đ