Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0205/users/1ca57cd9d9cd321facb3501ea4132536d9ef566d/i-img678x452-1620285507alkflv502863.jpg&dc=1&sr.fs=20000

Apogee Symphony Desktop

71.000 ¥
15.975.000 đ

Yahoo! Shopping

https://item-shopping.c.yimg.jp/i/l/shibuya-ikebe_702859

XSONIC / AIRSTEP

27.500 ¥
6.187.500 đ

Rakuten

https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/miyajimusic/cabinet/25/r102516-ay01.jpg

DECKSAVER/DS-PC-XDJ700

6.600 ¥
1.485.000 đ
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/reckb/cabinet/brand_d/520951.jpg

dB Technologies IG2T

257.400 ¥
57.915.000 đ
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/reckb/cabinet/brand_z/r8_r.jpg

ZOOM R8

20.350 ¥
4.578.750 đ
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/miyajimusic/cabinet/10/ka-r-092018-ta04-1.jpg

KORG/NU-1

467.500 ¥
105.187.500 đ
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/ikebe/cabinet/digital9/radial_trim2.jpg

Radial Trim 2

18.480 ¥
4.158.000 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m97805191887_1.jpg?1620367643

nano PAD 2 CL2020

5.000 ¥
1.125.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m18223959817_1.jpg?1620017063

AKAI MPCTOUCH

33.900 ¥
7.627.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m23752831202_1.jpg?1620382708

SC-8850 Sound Canvas

14.500 ¥
3.262.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m30706013394_1.jpg?1619330833

nanoKEY Studio

11.500 ¥
2.587.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m44437992640_1.jpg?1620390211

Roland SC-D70

9.800 ¥
2.205.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m68829765756_1.jpg?1620382898

TASCAM US-366

8.450 ¥
1.901.250 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m81519420237_1.jpg?1619939462

Maschine MK2

24.000 ¥
5.400.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m74209505669_1.jpg?1619863086

GODJ plus

41.900 ¥
9.427.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m69552113369_1.jpg?1620300404

Palmer PDI-03 (8 Ohm)

30.000 ¥
6.750.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m25065628074_1.jpg?1620386149

microKEY-25

3.000 ¥
675.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m51738494423_1.jpg?1620385172

キーボードです。

5.980 ¥
1.345.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m44120814527_1.jpg?1620384555

steinberg UR12

5.500 ¥
1.237.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m69338104629_1.jpg?1620119091

AKAIPRO MPD218

6.800 ¥
1.530.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m53535239631_1.jpg?1619845455

steinberg UR28M 5/9まで

12.500 ¥
2.812.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m69450595549_1.jpg?1620191361

iRig Mic

4.000 ¥
900.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m86490465232_1.jpg?1620379675

UR22mkII steinberg

11.100 ¥
2.497.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m22586445333_1.jpg?1620379114

A-500PRO

8.500 ¥
1.912.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m37740816822_1.jpg?1620378187

Xbox Adaptive Controller

23.700 ¥
5.332.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m89789095434_1.jpg?1620123832

Roland UA-55

9.000 ¥
2.025.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m84631203477_1.jpg?1614146217

VOICEROID+ 結月ゆかり

6.000 ¥
1.350.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m16536107502_1.jpg?1619858125

ヤマハ RY8

2.600 ¥
585.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m58631383647_1.jpg?1617887852

NUENDO live

6.900 ¥
1.552.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m64090220483_1.jpg?1619364389

オヤイデケーブル

4.500 ¥
1.012.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m12893976515_1.jpg?1620369864

VOCALOID まとめ売り

17.000 ¥
3.825.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m57573212396_1.jpg?1620369222

MOTU 828mk2

8.200 ¥
1.845.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m74225520316_1.jpg?1620367588

Logic Express 9

2.480 ¥
558.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m66753796278_1.jpg?1620197239

AKAI professional MPC LIVE

76.000 ¥
17.100.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m87663964080_1.jpg?1620365355

steinberg UR12

7.000 ¥
1.575.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m48388684822_1.jpg?1620051512

Platform Nano

13.000 ¥
2.925.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m86305992479_1.jpg?1620359525

KORG volca modular

10.800 ¥
2.430.000 đ