Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0208/users/024d5242699dd4e19c89e9df28cae0d745946939/i-img1200x375-16279783286f6fip356678.jpg&dc=1&sr.fs=20000

KORG 03R/W

5.000 ¥
1.110.000 đ

Yahoo! Shopping

Rakuten

https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/dj/cabinet/dtm/828x-motu-1.jpg

MOTU 828x

148.500 ¥
32.967.000 đ
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/reckb/cabinet/brand_m/587589.jpg

MACKIE MR524【1本】

18.920 ¥
4.200.240 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m50963970491_1.jpg?1627878353

UR22mkII

9.000 ¥
1.998.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m34112748900_1.jpg?1626529790

MASCHINE MIKRO MK3

20.000 ¥
4.440.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m69835790278_1.jpg?1628012258

Ableton Live 11 Intro

9.000 ¥
1.998.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m40099129681_1.jpg?1627983442

Launchpad X

13.000 ¥
2.886.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m41539665759_1.jpg?1628010835

Ableton Live 10 Lite

1.000 ¥
222.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m62524046557_1.jpg?1628010154

MPK mini mk3

6.500 ¥
1.443.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m93600994950_1.jpg?1627793757

KORG nanoKEY

1.700 ¥
377.400 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m99289016771_1.jpg?1625499267

UR22mkII ジャンク

3.000 ¥
666.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m68285942858_1.jpg?1627458271

VOCALOID 2 初音ミク

5.500 ¥
1.221.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m67808724301_1.jpg?1628006409

UR22mkII

5.000 ¥
1.110.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m34693153111_1.jpg?1628005227

Focusrite Scarlett 8i6

7.999 ¥
1.775.778 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m79678183532_1.jpg?1628005009

KORG nano pad2

2.200 ¥
488.400 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m93801920716_1.jpg?1625298177

AKAI MPD32

9.100 ¥
2.020.200 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m92053137192_1.jpg?1628003270

iZotope RX7 Elements

555 ¥
123.210 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m30343807456_1.jpg?1628002049

KOMPLETE 13 UPG

28.800 ¥
6.393.600 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m24950266152_1.jpg?1627909316

Arturia rev plate-140

1.280 ¥
284.160 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m53237011607_1.jpg?1627909391

Arturia chorus Jun-6

1.780 ¥
395.160 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m81993926788_1.jpg?1627908859

Arturia v-collection7

27.800 ¥
6.171.600 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m62158460083_1.jpg?1627909048

Arturia FX collection

7.480 ¥
1.660.560 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m56675906469_1.jpg?1628002294

MICROKEY2-25AIR

4.200 ¥
932.400 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m12030629156_1.jpg?1628001293

KOMPLETE KONTROL M32

9.480 ¥
2.104.560 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m54582206126_1.jpg?1626443397

U-24

11.000 ¥
2.442.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m16199296716_1.jpg?1627395824

Cubase Pro 10

22.000 ¥
4.884.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m47670552909_1.jpg?1627999540

dreadbox typho

43.000 ¥
9.546.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m75720223282_1.jpg?1627998219

fabfilter total bundle

15.000 ¥
3.330.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m22259178125_1.jpg?1627998153

izotope rx8 advanced

13.000 ¥
2.886.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m40325020409_1.jpg?1627915416

KOMPLETE 13 UPG

46.000 ¥
10.212.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m47547323342_1.jpg?1627992183

maonocaster AU-AM100

25.000 ¥
5.550.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m97699377851_1.jpg?1627994648

RME Baby face pro 本体

89.999 ¥
19.979.778 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m28791685423_1.jpg?1627994263

microKEY-25 KORG

2.500 ¥
555.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m46799856929_1.jpg?1627863265

Squarp Rample

33.000 ¥
7.326.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m19116908991_1.jpg?1627991841

BEATSTEP PRO

19.000 ¥
4.218.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m45841006968_1.jpg?1627908746

KRK Rokit Powered RP5 G2

15.000 ¥
3.330.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m39051792656_1.jpg?1627544720

MICROKEY2-25AIR

4.900 ¥
1.087.800 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m96060364007_1.jpg?1627990863

MICROKEY2-37AIR

7.800 ¥
1.731.600 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m24331209590_1.jpg?1627990812

Roland SH-32

29.000 ¥
6.438.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m99506173140_1.jpg?1627986962

steinberg UR22

7.000 ¥
1.554.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m98203903294_1.jpg?1627894692

USB MIDI ROLL UP PIANO

2.380 ¥
528.360 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m95600233519_1.jpg?1627983321

Roland TB-03

36.000 ¥
7.992.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m30733623164_1.jpg?1627294127

KOMPLETE 13 ULTIMATE UPG

47.200 ¥
10.478.400 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m81899510765_1.jpg?1627110827

KORG /MICROKEY-37

2.700 ¥
599.400 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m28797359894_1.jpg?1627956927

ZOOM MRT-3B

2.180 ¥
483.960 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m91793229195_1.jpg?1627876920

KORG ELECTRIBE ER-1

18.000 ¥
3.996.000 đ