Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0306/users/052205098e9c9ee2ba53b2003f67f6153803426d/i-img1200x903-1656404715cmax4w1015266.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

MOTU M4

25.500 ¥
4.717.500 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0306/users/ee8f8a18f57f89daccda7e6b3fdee7592f3602c7/i-img898x1198-16551964100lbybt303834.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

IK multimedia AXE I/O

10.500 ¥
1.942.500 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0306/users/875e256a68ae8421165e3506c0d7cf4bbf2a25d2/i-img1198x674-1656479923axn4gl97292.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Roland V-STUDIO 20

12.000 ¥
2.220.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0306/users/3b1c3ce8742e41071254e55295e7b6852b9dc733/i-img1200x1020-16561400308v7bsv878569.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

YAMAHA SU200

14.000 ¥
2.590.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0306/users/93a376c4c49618ba8bafe8986ed42ae92dc0f432/i-img1200x900-1656421548ig1si766741.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Roland S-760

2.100 ¥
388.500 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0306/users/93a376c4c49618ba8bafe8986ed42ae92dc0f432/i-img1200x900-1656212075nemchu917116.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

YAMAHA MJC8 2台 

2.100 ¥
388.500 đ

Yahoo! Shopping

Rakuten

https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/premiumgt/cabinet/brand_y/yamaha/y_hs8s_1.jpg

YAMAHA HS8S

58.300 ¥
10.785.500 đ
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/key-shibuya/cabinet/recover18/img8473.jpg

Arturia KeyLab Essential 88

44.550 ¥
8.241.750 đ
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/ikebe-rockhouse/cabinet/brand_z/ma2.jpg

ZOOM MA2

1.000 ¥
185.000 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m15916266795_1.jpg?1656451755

UR22mkII 餅様専用

9.000 ¥
1.665.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m49252829180_1.jpg?1656259472

behringer P1

6.000 ¥
1.110.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m90385198500_1.jpg?1656423557

FL STUDIO 20 Signature

20.000 ¥
3.700.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m27961015477_1.jpg?1620634971

VOCALOID4 Editor

24.955 ¥
4.616.675 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m15936275118_1.jpg?1654850734

AKAI professional USB MIDI

6.400 ¥
1.184.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m77692714375_1.jpg?1656483529

midiケーブル

1.300 ¥
240.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m74065395046_1.jpg?1656249393

UR22mkII

9.500 ¥
1.757.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m71246003261_1.jpg?1656342143

Roland AIRA Compact

235.000 ¥
43.475.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m62074722288_1.jpg?1656478544

MOTU828 MK2

7.000 ¥
1.295.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m67868266029_1.jpg?1656160912

MASCHINE MK3

40.000 ¥
7.400.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m88040758162_1.jpg?1656471164

TASCAM iXZ

2.300 ¥
425.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m44774422011_1.jpg?1655867010

Presonus audiobox itwo

10.000 ¥
1.850.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m21490118389_1.jpg?1656408280

KOMPLETE AUDIO 1

5.500 ¥
1.017.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m24931777957_1.jpg?1656460764

KORG 05R/W

16.000 ¥
2.960.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m72950613184_1.jpg?1656372754

ALESIS V49

7.000 ¥
1.295.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m78171003550_1.jpg?1656473925

steinberg UR22C

14.500 ¥
2.682.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m86980441030_1.jpg?1656473785

Steinberg UR22mkII

9.500 ¥
1.757.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m49830281047_1.jpg?1655556210

J Dilla USB SLUM VILLAGE

12.600 ¥
2.331.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m65549296603_1.jpg?1656465228

mutable instruments rings

32.000 ¥
5.920.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m64470921953_1.jpg?1655965014

MPK mini mk2

7.200 ¥
1.332.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m34880324683_1.jpg?1656088149

Keystation Mini 32 MK3

4.400 ¥
814.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m68485868555_1.jpg?1656475411

TASCAM US-322

3.000 ¥
555.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m90615666980_1.jpg?1656379121

AKAI MPC1000

45.000 ¥
8.325.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m26353138972_1.jpg?1656461435

YAMAHA RX8

7.000 ¥
1.295.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m17754119385_1.jpg?1656307443

calkwalk SONAR 7 レア

7.333 ¥
1.356.605 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m59557338149_1.jpg?1655270078

【49鍵】iRig Keys I/O 49

17.500 ¥
3.237.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m46810304780_1.jpg?1655851150

AKAI MPK mini

8.000 ¥
1.480.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m97006275387_1.jpg?1655853074

maxon HD1501

17.000 ¥
3.145.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m50902128588_1.jpg?1656432494

AKAI MPD218

7.000 ¥
1.295.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m75220308057_1.jpg?1656432135

OMNISPHERE 2 (USB Drive)

30.900 ¥
5.716.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m53119573797_1.jpg?1656146209

AKAI MPK Mini Play

7.500 ¥
1.387.500 đ