Janbox - Mua hàng xuyên biên giới

Đấu giá và mua hàng từ Nhật Bản, Mỹ nhanh chóng tiết kiệm hàng đầu Việt Nam
Khám phá janbox ngay
Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0402/users/8c2fe27d33e164380999030a56ab8f7afb0fc9dd/i-img1200x900-1675272137byyibg15.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Behringer 2600 Blue Marvin

60.000 ¥
11.820.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0402/users/8c2fe27d33e164380999030a56ab8f7afb0fc9dd/i-img1200x802-1675185683quiue317.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

YAMAHA TX802

30.000 ¥
5.910.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0402/users/b4c7ffe9b40fc5ef4448537a86d61b51ccb62fae/i-img1200x800-1675350489h7j3at940102.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Audient EVO4

10.800 ¥
2.127.600 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0402/users/e530460bd84765379e041175347926ffb20089ad/i-img1200x742-1675412674iaioop125820.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

【Korg】 Volca Sample2

12.000 ¥
2.364.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0311/users/66991bc651d9b5eefa57395093edc037f524e1d7/i-img1200x900-16677374548hlvwb244003.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

NOVATION NOVA 

60.000 ¥
11.820.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0402/users/cab43b4d09e5bd4062bb57bd9b40f8b07ccf6264/i-img1200x800-1675552025t28a3317.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

KORG MICROKEY2-AIR61

3.000 ¥
591.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0402/users/5bca6db99a664848f582264941301b1a146716fd/i-img1200x675-1675383238osaddo97564.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

YAMAHA AG03 mk2 新品

16.500 ¥
3.250.500 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0402/users/aca18be1fd912f03067250eb0bf77c5a31ee694d/i-img1200x900-1675587951hejstf191732.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

KORG volca beats

1.980 ¥
390.060 đ

Yahoo! Shopping

https://item-shopping.c.yimg.jp/i/l/ikebe_654446

MOTU M2

30.800 ¥
6.067.600 đ
https://item-shopping.c.yimg.jp/i/l/ikebe-revole_654446

MOTU M2

30.800 ¥
6.067.600 đ
https://item-shopping.c.yimg.jp/i/l/shibuya-ikebe_453346

IK Multimedia iRig 2

7.399 ¥
1.457.603 đ

Rakuten

https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/miyajimusic/cabinet/14/112714wa07.jpg

RADIAL/SB-1 Acoustic

15.840 ¥
3.120.480 đ