Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0406/users/ac9587a3129ecdc651e944d381d7075903c6a8ef/i-img1200x675-1686125590vpu61m400907.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

EDIROL STUDIO CANVAS SD-90

32.000 ¥
5.728.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0406/users/ac9587a3129ecdc651e944d381d7075903c6a8ef/i-img1200x675-1685784580dueex4307952.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

EDIROL STUDIO CANVAS SD-90

32.000 ¥
5.728.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0406/users/278b515c67cf9f8b55e66c8becd5a811e22c2215/i-img1198x898-1686285917o6z3sc453948.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

AKAI EWI USB

8.000 ¥
1.432.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0406/users/942519351de63834e6c0112a23796ca17a5f76d4/i-img1200x500-1685999394urjwab357135.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

MOTU 896mk3 Hybrid

48.000 ¥
8.592.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0406/users/909463513c79c01cb43ecc2eeeb2c3966271ebac/i-img1200x688-1686243936cyuyf315.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

KAWAI Q-80EX

9.800 ¥
1.754.200 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0406/users/c40953ccc0255cf04c87aa96aba736703054a655/i-img640x480-16862852928meuvi474171.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

SONUUS G2M

3.000 ¥
537.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0406/users/7fd11c0d2be2b681e208c866382085190ed41f69/i-img898x1198-1686320544wqvlzu493070.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

美品 RME BabyFace Pro

81.000 ¥
14.499.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0406/users/024d5242699dd4e19c89e9df28cae0d745946939/i-img1200x375-1686118782cam3vs441446.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

YAMAHA TG-55

6.000 ¥
1.074.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0406/users/6f5204fd464d53776de85d68def2ce17cb3dfcbf/i-img1024x768-1686229244jj5eie452850.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

apogee element 24

38.500 ¥
6.891.500 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m73096600601_1.jpg?1686321584

AKAI APC40 MK2 Ableton Live

40.000 ¥
7.160.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m63596158279_1.jpg?1686286913

Launchkey 61 MK3

27.000 ¥
4.833.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m60392970639_1.jpg?1685455168

MICROKEY2-25AIR

5.200 ¥
930.800 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m39869815152_1.jpg?1683954064

Cubase10.5 pro

12.000 ¥
2.148.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m74601975880_1.jpg?1686318888

MOTU M2

24.000 ¥
4.296.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m11651309976_1.jpg?1684761645

ENDORPHIN.ES Milky Way

18.000 ¥
3.222.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m34344484853_1.jpg?1686283612

ALESIS SA-16

11.000 ¥
1.969.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m95601327054_1.jpg?1686316599

Focusrite Scarlett 6i6

15.900 ¥
2.846.100 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m99332492031_1.jpg?1686234490

KOMPLETE KONTROL M32

7.800 ¥
1.396.200 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m17565993822_1.jpg?1686213515

Elektron Octatrack MK2

160.000 ¥
28.640.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m74119137449_1.jpg?1686315809

Keystation Mini 32 MK3

4.800 ¥
859.200 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m45254733816_1.jpg?1686292438

Universal Audio Volt 176

23.999 ¥
4.295.821 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m51467428191_1.jpg?1686212748

Universal Audio VOLT 276

26.820 ¥
4.800.780 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m31117464768_1.jpg?1685239281

cubase10 Pro

22.000 ¥
3.938.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m75996877482_1.jpg?1686307718

M-TRACK SOLO,M-AUDIO

5.000 ¥
895.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m24297711873_1.jpg?1686310311

solid state logic uc-1

50.000 ¥
8.950.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m89340680662_1.jpg?1679046825

Audient ID14

5.000 ¥
895.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m91991337382_1.jpg?1684824326

Akai Force

71.000 ¥
12.709.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m55268872594_1.jpg?1686307360

Octatrack MKII

145.000 ¥
25.955.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m59447067966_1.jpg?1686306800

新品未使用 MOTU M2

30.000 ¥
5.370.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m41457578154_1.jpg?1686306536

MASCHINE

7.000 ¥
1.253.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m45416640737_1.jpg?1686235619

Scarlett Solo(gen3)

10.000 ¥
1.790.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m42563812122_1.jpg?1686303762

Roland sc88pro

15.000 ¥
2.685.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m85512860968_1.jpg?1685766669

売約済MEIKO V3

3.500 ¥
626.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m27542448814_1.jpg?1686272465

Roland Bridge Cast

26.500 ¥
4.743.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m14852777173_1.jpg?1686293862

Melo Audio MIDI COMMANDER

7.800 ¥
1.396.200 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m51790687384_1.jpg?1669342079

Roland UA-S10 super UA

27.600 ¥
4.940.400 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m76124799126_1.jpg?1665899253

A-49 BK/ひかり様専用

13.000 ¥
2.327.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m84638982959_1.jpg?1686051457

BLEEP LABS Sensory Coupler

27.500 ¥
4.922.500 đ