Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

Yahoo! Shopping

Rakuten

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m94609545263_1.jpg?1655121288

業務用寸胴

4.500 ¥
837.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m10052430412_1.jpg?1656312527

ホットプレート

3.000 ¥
558.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m90185173617_1.jpg?1656225376

るぅ様専用です。

99.999 ¥
18.599.814 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m65037877418_1.jpg?1656312287

シャトルシェフ

3.000 ¥
558.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m23664488606_1.jpg?1655883130

純銅両手鍋

2.500 ¥
465.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m37753597949_1.jpg?1656312172

お寿司セット

2.680 ¥
498.480 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m36762382590_1.jpg?1656311961

本焼き包丁セット

65.000 ¥
12.090.000 đ