Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0309/users/785d474462cf0e4d4be7d1ff7eec438b6119ad0e/i-img1198x1074-1662119268kn0pfp169063.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

遊戯王 引退品 

50.000 ¥
8.950.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0310/users/42cdbc734ad479767a3bb388f9dfdd30e27f8314/i-img1170x1019-16645868218umhd588581.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Serafim R1+

9.000 ¥
1.611.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0310/users/ee260f7c1341c2de4c9f362536a917ee769fa7d6/i-img1200x900-1664695479crpxf1145593.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

ニンテンドーSwitch

25.500 ¥
4.564.500 đ

Yahoo! Shopping

Rakuten