Janbox - Mua hàng xuyên biên giới

Đấu giá và mua hàng từ Nhật Bản, Mỹ nhanh chóng tiết kiệm hàng đầu Việt Nam
Khám phá janbox ngay
Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0401/users/8b5ca711b6dc0381896a003fa0abb32d0e362dfe/i-img1080x1196-1674998347lwi44a750746.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

FD 20mm F2.8 中古

5.000 ¥
975.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0401/users/ad87091c6201679419201ba2817e5a7180bdb714/i-img553x1200-1673683915qjfucf99900.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

GooglePixel 7pro

95.555 ¥
18.633.225 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0401/users/ac4819239b01f219c8e478c13a34035ef0061a8c/i-img1200x1200-1674539897ruvyil511652.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Apple Watchシリーズ5

25.500 ¥
4.972.500 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0401/users/ee3dd6b5ec5e66406b6f4a11751be14830814ceb/i-img1200x960-1674829156bfegvm187984.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

SONY RX100M5A 海外版

45.000 ¥
8.775.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0401/users/24357cc952a2475d57a43f377a5c6cd90317da56/i-img900x1200-1673385701xrhr94794116.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Canon EOS 6D

40.000 ¥
7.800.000 đ

Yahoo! Shopping

Rakuten