Janbox - Mua hàng xuyên biên giới

Đấu giá và mua hàng từ Nhật Bản, Mỹ nhanh chóng tiết kiệm hàng đầu Việt Nam
Khám phá janbox ngay
Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0310/users/9f394690cfa4456fabc46e2d826f9de2a9331b46/i-img1200x845-1664718847ws828t173099.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Apple iPhone12mini64GB Red

43.500 ¥
7.786.500 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0310/users/7a6561632d651ae222142cdbc67113c09c4f3f75/i-img1200x900-1664674900gcsc8t126778.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

真空管

1.000 ¥
179.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0307/users/bba994de69a64278a6105bbb50e86e9b8b773152/i-img900x1200-16590768065gyrgw166324.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

jensen p15-LS

5.750 ¥
1.029.250 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0309/users/5f1b8804fb06c413b5013664a33409ca0ce3b990/i-img1200x1200-1664176001rwrurl682603.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

AirPods Pro 第1世代

3.100 ¥
554.900 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0310/users/a54340f4297b9cbd04933fa59a58d2952138aaa5/i-img900x1200-1664872682gulorf244068.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Apple Watch series 8 MNP13J/A

60.000 ¥
10.740.000 đ

Yahoo! Shopping

Rakuten