Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

Yahoo! Shopping

Rakuten

https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/premoa/cabinet/pics/219/4549980603017.jpg

PANASONIC MC-RSF1000

158.400 ¥
35.640.000 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m93546305269_1.jpg?1614995727

Panasonic NF-RT800-K

18.000 ¥
4.050.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m21182743950_1.jpg?1613539697

ヘンリー掃除機

30.300 ¥
6.817.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m84991665284_1.jpg?1614842546

ジューサー

2.800 ¥
630.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m70440394376_1.jpg?1614995600

siroca SHB-315

3.500 ¥
787.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m33537741658_1.jpg?1614927137

IRIS FVX-M3A-W

8.000 ¥
1.800.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m78551761970_1.jpg?1614977378

HITACHI RV-DX1(N)

11.111 ¥
2.499.975 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m94233612771_1.jpg?1614897863

Panasonic NC-CJ221

2.200 ¥
495.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m11492071170_1.jpg?1614995421

炊飯器

1.980 ¥
445.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m86381749129_1.jpg?1614721780

電子ミシン

7.500 ¥
1.687.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m45292292676_1.jpg?1614849404

IROBOT ルンバ E5

27.000 ¥
6.075.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m64506532727_1.jpg?1614995330

Panasonic NP-TCM3-W

15.000 ¥
3.375.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m74746023395_1.jpg?1613461092

Haier JM-V16B

4.800 ¥
1.080.000 đ