Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Shopping

Rakuten

https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/bonsaisaito/cabinet/03731479/03877189/03877190/imgrc0075709986.jpg

千軒石

50.930 ¥
11.459.250 đ
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/syokouen/cabinet/01783503/04358453/imgrc0065973107.jpg

黄金葉 カシワ

88.000 ¥
19.800.000 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m80410436857_1.jpg?1620567423

植木鉢(ミニ)

3.300 ¥
742.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m92753916150_1.jpg?1620567253

ももばば様専用2

99.999 ¥
22.499.775 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m74766497903_1.jpg?1620566953

ミニバラ

600 ¥
135.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m79646429953_1.jpg?1620567263

ハーバリウム瓶

1.800 ¥
405.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m16915092550_1.jpg?1620567055

柚子様☆専用

2.500 ¥
562.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m21605981533_1.jpg?1620207243

造花 花かご

1.800 ¥
405.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m56920371811_1.jpg?1620567017

y⭐︎様☆専用

1.500 ¥
337.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m16725421670_1.jpg?1620566131

ユーカリ

777 ¥
174.825 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m13058587689_1.jpg?1620424606

ハーバリウム

1.500 ¥
337.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m44068538312_1.jpg?1620565752

ユーカリ

777 ¥
174.825 đ