Janbox - Mua hàng xuyên biên giới

Đấu giá và mua hàng từ Nhật Bản, Mỹ nhanh chóng tiết kiệm hàng đầu Việt Nam
Khám phá janbox ngay
Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0305/users/79beea2ee7f0b5b978bde416647a93ac81d53c21/i-img682x1200-1652513179e5kvn914.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

五葉松 盆栽

30.000 ¥
5.850.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0306/users/79beea2ee7f0b5b978bde416647a93ac81d53c21/i-img1200x1024-1655547204b3nsun14.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

カクレミノ 盆栽

5.800 ¥
1.131.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0401/users/c7126c7e9164aa166d2c114f946c7ca3e6bc5c92/i-img1200x909-1674640919zjv9k739108.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

黒松 盆栽

2.500 ¥
487.500 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0401/users/c7126c7e9164aa166d2c114f946c7ca3e6bc5c92/i-img1200x909-1674641434bjtogq583731.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

赤松 盆栽

1.800 ¥
351.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0401/users/c7126c7e9164aa166d2c114f946c7ca3e6bc5c92/i-img1200x909-1674641707tcac6l83076.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

真柏 盆栽

1.000 ¥
195.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0401/users/c7126c7e9164aa166d2c114f946c7ca3e6bc5c92/i-img1200x909-1674640657ffnl9p39052.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

瑞祥 五葉松 盆栽

12.033 ¥
2.346.435 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0401/users/c7126c7e9164aa166d2c114f946c7ca3e6bc5c92/i-img1200x909-1674640087zr7jrg93615.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

皐月 盆栽

1.000 ¥
195.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0401/users/1982f5ee05e6e85246cbab695b1a7b9ca8619f17/i-img900x1200-1674976800tevuge714289.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

梅盆栽

1.000 ¥
195.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0401/users/f862738a00fb2d319980407f8d63d7772c76a26c/i-img1200x753-1673261224lh19mt729555.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

ケヤキ

1.580 ¥
308.100 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0401/users/db519e6e65e333a48b41b01a3cf83da63ba6e453/i-img898x1198-1674890117rfq0lk195281.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

三河黒松盆栽No.1

1.500 ¥
292.500 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0401/users/a98cb29101e711d66f113ef052edfc4cc88031c3/i-img1200x1200-1674955972amlt0z93987.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

黒松盆栽

520 ¥
101.400 đ

Yahoo! Shopping

https://item-shopping.c.yimg.jp/i/l/kinako-8-shiro-6_09233

思いのまま(梅)

1.650 ¥
321.750 đ

Rakuten