Janbox - Mua hàng xuyên biên giới

Đấu giá và mua hàng từ Nhật Bản, Mỹ nhanh chóng tiết kiệm hàng đầu Việt Nam
Khám phá janbox ngay
Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0305/users/79beea2ee7f0b5b978bde416647a93ac81d53c21/i-img682x1200-1652513179e5kvn914.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

五葉松 盆栽

30.000 ¥
5.370.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0306/users/79beea2ee7f0b5b978bde416647a93ac81d53c21/i-img900x1200-1654312293grc3ez16.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

サツキ盆栽

4.700 ¥
841.300 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0310/users/2b44abfb28f680824fbe910550c45a76d708e7e2/i-img1200x800-1664859826cnyegk230038.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

ツツジ盆栽

2.800 ¥
501.200 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0310/users/c7126c7e9164aa166d2c114f946c7ca3e6bc5c92/i-img1200x909-16647911549o34qr206813.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

黒松 小品盆栽

1.000 ¥
179.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0310/users/c7126c7e9164aa166d2c114f946c7ca3e6bc5c92/i-img1200x909-16647913874pvwjg205070.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

真柏 小品盆栽

1.300 ¥
232.700 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0310/users/c7126c7e9164aa166d2c114f946c7ca3e6bc5c92/i-img1200x909-1664790627ocefpz193632.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

黒松 盆栽

2.100 ¥
375.900 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0310/users/24c28a9006f0d7e0797bacd526e99e669f3d4dac/i-img898x1198-1664614013ydzqtc102294.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

紫シキブ

1.000 ¥
179.000 đ

Yahoo! Shopping

Rakuten

https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/yukei/cabinet/yukei6/85209.jpg

根飾:13.8cm【現品】

132.800 ¥
23.771.200 đ