Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

Yahoo! Shopping

Rakuten

https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/kadensmile/cabinet/item/22/vvvqqqdqvm-225.jpg

シュアー SI-320CL

9.000 ¥
2.097.000 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m64939096593_1.jpg?1607159280

SteamOne 衣類アイロン

12.000 ¥
2.796.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m13398379360_1.jpg?1601390368

レトロ家電

1.000 ¥
233.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m53711366079_1.jpg?1607156499

スチームアイロン

5.451 ¥
1.270.083 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m64193525752_1.jpg?1607149162

TOSHIBA TA-FV51(L)

2.800 ¥
652.400 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m37706514417_1.jpg?1607149293

アイロンセット

3.000 ¥
699.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m41848574508_1.jpg?1607145429

Panasonic NI-WL401

3.999 ¥
931.767 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m11446059519_1.jpg?1607145389

Panasonic NI-WL404-P

5.000 ¥
1.165.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m49888438069_1.jpg?1607145385

TOSHIBA TA-C35(P)

888 ¥
206.904 đ