Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0203/users/2/6/9/8/telcaster2003-img1200x679-1614598872oaqvqn25639.jpg&dc=1&sr.fs=20000

1991年 GIBSON LP SPECIAL

16.500 ¥
3.745.500 đ
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0203/users/2/6/9/8/telcaster2003-img1200x679-1614598593giqvm327516.jpg&dc=1&sr.fs=20000

MOMOSE MST1-STD/NJ DLPB

28.500 ¥
6.469.500 đ

Rakuten

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m65278537076_1.jpg?1613109270

エレキギター

13.500 ¥
3.064.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m40417491311_1.jpg?1614601105

Woody XL SA-3XL

7.000 ¥
1.589.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m73216492649_1.jpg?1614640612

TC ELECTRONIC PolyTune 2

6.500 ¥
1.475.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m27073447809_1.jpg?1614640550

Lemon & Ginger CEP-1

23.000 ¥
5.221.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m32607295023_1.jpg?1614640522

B.c rich ワーロック!

19.999 ¥
4.539.773 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m37166436224_1.jpg?1605695332

Hiroyuki Koike様専用

5.600 ¥
1.271.200 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m71626027312_1.jpg?1614056425

MICRO CUBE

4.500 ¥
1.021.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m71386721323_1.jpg?1613093200

エレキベース

7.500 ¥
1.702.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m34357608607_1.jpg?1614081896

MXR distortion+ vintage

18.000 ¥
4.086.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m29001710101_1.jpg?1614510939

NUX Mighty Plug MP-2

7.900 ¥
1.793.300 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m89244417821_1.jpg?1614515902

markbass momark s1

5.000 ¥
1.135.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m99461224237_1.jpg?1614598560

Studio tools

13.000 ¥
2.951.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m40160402327_1.jpg?1614247082

ESP GRANRODEO e-ZUKA 美品

184.000 ¥
41.768.000 đ