Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0112/users/6fd314273e78d20062726b8a571fb360e55a8402/i-img1000x750-1607061229zdfe3v853506.jpg&dc=1&sr.fs=20000

Guild Star Fire III 1965年

30.500 ¥
7.106.500 đ

Rakuten

https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/reckb/cabinet/brand_t/tascam1/dp03sd.jpg

TASCAM DP-03SD

27.258 ¥
6.351.114 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m46603023057_1.jpg?1607115703

KOMPLETE12 ULTIMATE CE

33.000 ¥
7.689.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m77062073362_1.jpg?1606535607

ARTURIA MINILAB MK II

4.500 ¥
1.048.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m80355758676_1.jpg?1587555858

ガイコツマイク

12.500 ¥
2.912.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m67120873434_1.jpg?1606431418

Providence PEC-1

6.500 ¥
1.514.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m23400024589_1.jpg?1606874105

フルート 楽器

7.500 ¥
1.747.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m65854539353_1.jpg?1604673550

Fender Mexico Stratocaster

132.000 ¥
30.756.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m28800544690_1.jpg?1606400479

ESP ECLIPSE V-IX sugizo

358.300 ¥
83.483.900 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m93943577177_1.jpg?1606731819

VOX Valvetronix VT20+

10.300 ¥
2.399.900 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m84360821303_1.jpg?1607112762

YAMAHA SG-500 大改造品

12.000 ¥
2.796.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m95946420940_1.jpg?1606992903

Roland SP404SX

34.404 ¥
8.016.132 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m77115157433_1.jpg?1607002547

CASIO LK-511

27.000 ¥
6.291.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m44757220521_1.jpg?1604990212

spear グングニル 6弦

85.000 ¥
19.805.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m56010890035_1.jpg?1604751236

Novation Launchpad pro MK3

27.000 ¥
6.291.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m27708155527_1.jpg?1607111082

Rickenbacker 330-12 改造

136.000 ¥
31.688.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m15866171428_1.jpg?1607110506

KORG d888

7.777 ¥
1.812.041 đ