Janbox - Mua hàng xuyên biên giới

Đấu giá và mua hàng từ Nhật Bản, Mỹ nhanh chóng tiết kiệm hàng đầu Việt Nam
Khám phá janbox ngay
Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0402/users/9c011d6d05f62e00f6a4d8b8e6c12723a4460f19/i-img1004x804-1675605369vahdfu410090.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

荒木元太郎 ワンオフ

12.000.000 ¥
2.304.000.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0312/users/202e41e8d4194b9a0e1c711d2b989bcfca4c8151/i-img540x540-1672115770ghqtms263866.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

G&G ARP556 PERUN

28.000 ¥
5.376.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0402/users/852a1543d704c2bbb260611e36a871ce842a0935/i-img1200x900-1675227997irnipc232035.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

80年製 Gibson USA製 LP STD

200.000 ¥
38.400.000 đ

Rakuten