Miễn phí công mua hộ hàng Nhật
Tỷ giá: 1¥ = 226 vnđ

Sau khi thắng đấu giá, khách hàng có từ 1 đến 5 ngày thanh toán cho đơn hàng đấu giá. 

Nếu bạn không thực hiện thanh toán, hệ thống sẽ tự động trừ ví iChiba theo cấp độ tài khoản:

STT Cấp độ  Phí hủy đơn Auction
1 Regular 500.000 VNĐ
2 Bronze 500.000 VNĐ
3 Silver 400.000 VNĐ
4 Gold 300.000 VNĐ
5 Platinum 200.000 VNĐ

|Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết đặt hàng tại Chính sách khách hàng thân thiết iChiba