Miễn phí công mua hộ hàng Nhật
Tỷ giá: 1¥ = 223 vnđ

Quý khách có thể thay đổi mật khẩu cho tài khoản bằng cách đăng nhập vào trang cá nhân và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản > Chọn trang cá nhân trong phần tên đăng nhập

trang cá nhân

Bước 2: Trong mục quản lý tài khoản, lựa chọn "Đổi mật khẩu"

đổi mật khẩu

3. Cập nhật thông tin và chọn "Xác nhận"

Đổi mật khẩu

iChiba – Buy from Japan for you!