Tại iChiba, khi bạn kích hoạt chức năng đấu giá, dựa vào lịch sử thanh toán tích lũy, chúng tôi chia khách hàng theo 5 cấp độ thành viên.

Mức độ giới hạn khi tham gia đấu giá của mỗi tài khoản phụ thuộc vào số đơn hàng đấu giá đã thắng nhưng chưa thanh toán thuộc các cấp độ khác nhau. Theo đó, bạn sẽ được tiếp tục tham gia đấu giá nếu số đơn hàng đấu giá đã thắng nhưng chưa thanh toán nhỏ hơn tối thiểu từ 5 link. Chi tiết như sau:

STTCẤP ĐỘSỐ LINK ĐẤU GIÁ TỐI ĐA
1Regular5
2Bronze15
3Silver30
4Gold40
5Platinum80

| Chi tiết tham khảo bài viết: Chính sách khách hàng thân thiết iChiba