Tỷ giá: 1¥ = vnđ

Chúng tôi biết rằng tính bảo mật và sự riêng tư quan trọng đối với bạn – và chúng cũng quan trọng đối với chúng tôi. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo mọi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi (email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên)) đều được lưu trữ và đảm bảo an toàn.

Chúng tôi cũng cung cấp các công cụ dễ sử dụng giúp bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư của bạn như Trang cá nhân, xác minh 2 bước. Chính vì vậy mà bạn cũng nắm quyền kiểm soát đối với thông tin bạn chia sẻ với iChiba.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật thông tin khách hàng của iChiba tại Chính sách bảo mật.